Privacyverklaring

Denise Verberne respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

 

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “de website”): www.denise-fotografie.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Denise Verberne, wonende teDe Wiet 22, 6027 SG 

 

Artikel 2 – De content van de website  

Alle afbeeldingen, teksten, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

 

Artikel 3 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Denise Verberne. Onder persoonsgegevens worden verstaan: uw naam, e-mailadres en woonadres.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.   

 

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@denise-fotografie.nl. 

 

Artikel 5 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Denise Verberne, info@denise-fotografie.nl, 0641903594.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 10 januari 2023.